Ingeneza

Dr Mateusz Ciechanowski z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego przesłał nam informację o książce T. Tellera Człowiek, kosmos i kanon piękna:
Opisuje ona teorię ingenezy:

INGENEZA jest to
pierwotna informacja kodowana układami superstrun w jądrach atomów.


Treść INGENEZY stanowi imperatyw nieustannego rozwoju organizmu Wszechświata i życia na Ziemi.

 


IN-GENESIS – sterowanie od
środka, kreatywność wnętrza atomu.

Nasz czytelnik pisze:

Książka o tej treści została wydana przez Uniwersytet Wrocławski (sic!). Teraz rozsyłają po różnych uczelniach (w tym do naszej katedry) „informacje o odkryciu naukowym” i o tym „ze to odkrycie jest odkryciem Nauki Polskiej” oraz z prośbą do „szefów o opinię”.

Tadeusz Teller jest artystą i architektem, autorem kilku wrocławskich pomników. Na stronie o ingenezie znajduje się galeria jego prac.

 

Reklama